Εξετάσεις Ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Εξετάσεις Ανίχνευσης του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Ο Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων Νεα Διάγνωση,διενεργεί εξετάσεις ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

1. Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων έναντι του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»
2. Μοριακή Ανίχνευση (RT-PCR) του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»
3. «Rapid test Αντιγόνου (Ag) έναντι του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2»

1Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων έναντι του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Το νέο τεστ χρησιμοποιεί δείγμα αίματος (διαδικασία απλής αιμοληψίας ) για να προσδιορίσει την ανοσολογική αντίδραση του σώματος, ανιχνεύοντας αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2.

Τα τεστ αντισωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την ανίχνευση επαφών κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, για τον καθορισμό προηγούμενης έκθεσης, και για επιδημιολογικές μελέτες.

Το τεστ προσδιορίζει αν ο ασθενής έχει νοσήσει από τον SARS-CoV-2 και πλέον έχει αντισώματα έναντι του ιού ή αν υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο.

Με άλλα λόγια μπορεί να προσδιοριστεί  εάν ένα άτομο έχει εκτεθεί στον ιό και εάν ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα.

Για την διάγνωση της νόσου στην οξεία φάση της η συγκεκριμένη μέθοδος δεν ενδείκνυται. Βασική προϋπόθεση για την διενέργεια του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων είναι ο ασθενής να μην βρίσκεται σε εμπύρετη κατάσταση και να μην έχει συμπτωματολογία ίωσης τις τελευταίες 15 ημέρες

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μοριακά τεστ, για να βοηθήσει στη διάγνωση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19.

2Μοριακή Ανίχνευση (RT-PCR) του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Η Μοριακή Ανίχνευση (RT-PCR) του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2» (μοριακός έλεγχος) χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της λοίμωξης από τον ιό, για την παρακολούθηση των φορέων της νόσου και για επιδημιολογικούς λόγους. Ο μοριακός έλεγχος για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 γίνεται με τη μέθοδο της ανάστροφης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (rRT-PCR) και χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανίχνευση του RNA του κορωνοϊού SARS-CoV-2 από δείγματα από το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό. Το RNA του κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι γενικά ανιχνεύσιμο σε δείγματα από το αναπνευστικό κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης. Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 βρίσκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στον ρινοφάρυγγα κατά τις πρώτες 3 έως 5 ημέρες της συμπτωματικής νόσου.

3. «Rapid test Αντιγόνου (Ag) έναντι του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2»

Το Rapid test Αντιγόνου (Ag) αποτελεί μία γρήγορη δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας για την ποιοτική ανίχνευση των αντιγόνων του SARS-CoV-2 σε ρινοφαρυγγικό δείγμα. Η συμβολή του είναι σημαντική στη διάγνωση της αναπνευστικής λοίμωξης από το νέο Κορωνοϊό (SARS-CoV-2) λόγω της ταχύτητας, της αξιοπιστίας και της σύμπτωσης αποτελεσμάτων με μοριακές τεχνικές. Συγκεκριμένα η χρήση του ενδείκνυται σε ελέγχους ασυμπτωματικών περιπτώσεων, όπου απαιτείται ταχύτητα στην κλινική εκτίμηση.

1. Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων έναντι του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Στα τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων, διενεργούνται οι εξής Ομάδες εξετάσεων:

Στην Πρώτη Ομάδα Εξέτασης ανιχνεύονται με RAPID TEST(γρήγορο τεστ), SARS–CoV-2 (IgG–IgM), με αξία 60€ και αποτελέσματα εντός 30 λεπτών από την παραλαβή του δείγματος.

Στην Δεύτερη Ομάδα Εξέτασης ανιχνεύονται ολικά αντισώματα  (IgG–IgM–IgA), με αξία 55€ και αυθημερόν  εφόσον η  παραλαβή του δείγματος γίνει έως τις 15:00 .

Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση του τεστ Elecsys® Anti-SARS-CoV-2, με την μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας,  στους αναλυτές cobas e της Roche και είναι εγκεκριμένο από την ΕΕ και διαθέτει CE mark.Η προκύπτουσα ευαισθησία  είναι 100% και η ειδικότητα μεγαλύτερη του 99,8%.

Η υψηλή ειδικότητα του τεστ είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να προσδιοριστεί αξιόπιστα εάν ένα άτομο έχει εκτεθεί στον ιό και εάν ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα. Η υψηλή ειδικότητα μειώνει, επίσης, τον κίνδυνο διασταυρούμενης αντίδρασης με αντισώματα έναντι άλλων ανθρώπινων κορωνοϊών, όπως αυτών που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα.

2. Μοριακή Ανίχνευση (RT-PCR) του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Η Μοριακή Ανίχνευση (RT-PCR) του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2» (μοριακός έλεγχος) έχει αξία 60€ (40€ η ανάλυση δείγματος & 20€ η λήψη δείγματος), όταν η λήψη εκτελείται στους ειδικά διαμορφωμένους και ξεχωριστούς χώρους των Μονάδων μας στις περιοχές Πανόρμου, Αιγάλεω και Άγιο Δημήτριο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα λήψης δείγματος στον οικείο χώρου του εξεταζόμενου, μέσω της υπηρεσίας κατ΄οίκον λήψεωνΠροτείνεται σε άτομα που παρουσιάζουν την δεδομένη χρονική στιγμή συμπτώματα της νόσου covid-19. Τα αποτελέσματα , αναλόγως του χρόνου λήψης του δείγματος, δίδονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

3. «Rapid test Αντιγόνου (Ag) έναντι του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2»

Το Rapid test Αντιγόνου (Ag) έναντι του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2» έχει αξία 10€ (ανάλυση δείγματος & λήψη δείγματος), ενώ παράλληλα το αποτέλεσμα της εξέτασης γίνεται γνωστό στον εξεταζόμενο εντός 20 λεπτών από την λήψη του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. To συγκεκριμένο test που χρησιμοποιεί η Νέα Διάγνωση, έχει Διαγνωστική Ειδικότητα (σε υψηλό ιικό φορτίο)99,9%, σημαίνει πως αν το αποτέλεσμα είναι θετικό το ποσοστό λάθους είναι 0,1% και Διαγνωστική Ευαισθησία (σε υψηλό ιικό φορτίο)97,3% σημαίνει πως αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό το ποσοστό λάθους είναι 2,7%.

1. Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων έναντι του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Για πραγματοποίηση της εξέτασης ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, απαιτείται απλή αιμοληψία μέσω της υπηρεσίας αιμοληψία κατ’οίκον (τηλ.: 210. 69.96.500 ), κατόπιν ραντεβού και εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από την γραμματεία του κέντρου για την πρόσφατη κατάσταση της υγείας σας. Προϋπόθεση για την διενέργεια της εξέτασης είναι ο εξεταζόμενος να μην έχει πυρετό και συμπτώματα ίωσης της τελευταίες 15 ημέρες.

 

2. Μοριακή Ανίχνευση (RT-PCR) του νέου Κορωνοϊού «SARS-CoV-2»

Για την πραγματοποίηση της εξέτασης Μοριακής Ανίχνευσης (RT-PCR) του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2» απαιτείται λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος, είτε μέσω της υπηρεσίας λήψεων κατ’ οίκον είτε στους ειδικά διαμορφωμένους και ξεχωριστούς χώρους των Μονάδων μας, στις περιοχές Πανόρμου, Αιγάλεω και Άγιο Δημήτριο. Η εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από την γραμματεία του κέντρου.

3. «Rapid test Αντιγόνου (Ag) έναντι του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2»

Για την πραγματοποίηση του Rapid test Αντιγόνου (Ag) έναντι του νέου Κορωνοιού «Sars-CoV-2», απαιτείται λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος, η οποία πραγματοποιείται στους ειδικά διαμορφωμένους και ξεχωριστούς χώρους των Μονάδων μας στις περιοχές Πανόρμου, Αιγάλεω και Άγιο Δημήτριο. Η εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από την γραμματεία του κέντρου.

Για κάθε μία από τις άνω  περιπτώσεις εξετάσεων ανίχνευσης του κορωνοϊού, για την ασφάλειά σας, την διευκόλυνσή σας και την προστασία της δημόσιας υγείας, σας συνιστούμε την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων, ώστε να μην χρειαστεί να προσέλθετε σε κάποια από τις Διαγνωστικές Μονάδες μας. Το Ιατρικό Προσωπικό της Νέας Διάγνωσης  ακολουθεί όλες τις διαδικασίες ελέγχου και ευθυγραμμίζεται πιστά με τις οδηγίες των Υγειονομικών Αρχών, σχετικά με την προφύλαξη, και τους κανόνες υγιεινής για την προστασία μετάδοσης του covid-19.

Ο κάθε εξεταζόμενος πρέπει απαραίτητα να λάβει μέτρα ατομικής προστασίας κατά την διάρκεια της αιμοληψίας, δηλαδή να φοράει μάσκα και γάντια.

 

Κλείστε το ραντεβού σας

Για τα ραντεβού σας καλείτε στο 210 6996500 από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-16:00, ώστε να πάρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Διαφορετικά συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση:
    :


    Εγγραφείτε στο Newsletter

    Ενημερωθείτε για όλα τα θέματα υγείας που θέλετε να ξέρετε πρώτοι!

    _