Καριέρα

Home » Καριέρα

Αναζητούμε Πάντα τους Καλύτερους Συνεργάτες

Ευκαιρίες Καριέρας

Οι Ειδικότητες που Ζητάμε

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία:

Διοικητικό Υπάλληλο (Γραμματέα / Υπάλληλο Υποδοχής)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Τυφλού Συστήματος
 • Άριστη γνώση Η/Υ (γνώση του προγράμματος SLIS και έλεγχος και υποβολή παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στο eΔΑΠΥ θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα)
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Προσαρμοστικότητα & ευελιξία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια και βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεργατικό περιβάλλον
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη απόκτησης νέων δεξιοτήτων

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία:

Τεχνολόγο Ακτινολόγο (Χειρ. Ακτινολογικών μηχανημάτων)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας ή/ και Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας (με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση συστήματος PACS
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Προσήλωση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια και βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεργατικό περιβάλλον
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη απόκτησης νέων δεξιοτήτων

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία:

Παρασκευαστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 1+ έτη
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Προσαρμοστικότητα & ευελιξία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεργατικό περιβάλλον
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη απόκτησης νέων δεξιοτήτων

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδιαφέρεται για συνεργασία με:

Ιατρό Καρδιολόγο

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής,
 • Tίτλο ειδικότητας,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
 • Αγάπη για τον ασθενή,
 • Ιατρική Δεοντολογία,
 • Ευσυνειδησία.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας,
 • Συνεργατικό περιβάλλον,
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Κορυφαία τεχνολογική υποστήριξη,

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία:

Βοηθό λογιστή με προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ – ΤΕΙ,
 • καλή γνώση των λογιστικών αρχών και διαδικασιών,
 • γνώση χειρισμού λογιστικών προγραμμάτων ERP και Μισθοδοσίας,
 • καλή γνώση εργατικών θεμάτων και μισθοδοσίας,
 • καλή  γνώση χειρισμού excel και Word,
 • αίσθημα ευθύνης, εχεμύθειας και αξιοπιστίας.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας,
 • Συνεργατικό περιβάλλον,
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Κορυφαία τεχνολογική υποστήριξη,
 • Άριστη γραμματειακή υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία:

Βιολόγο για το βιοχημικό τμήμα με εμπειρία στην αξιολόγηση και επιβεβαίωση αποτελεσμάτων, για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ,
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός,
 • Επιθυμητή εμπειρία ενός έτους σε εργαστήριο διαγνωστικών εξετάσεων,
 • Γνώση χειρισμού excel και Word,
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και πελατοκεντρική αντίληψη,
 • Αίσθημα ευθύνης, εχεμύθειας και αξιοπιστίας.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας,
 • Συνεργατικό περιβάλλον,
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Κορυφαία τεχνολογική υποστήριξη,
 • Άριστη γραμματειακή υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ για την Μονάδα στην Πανόρμου αναζητεί για συνεργασία:
Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο για 4-ωρη καθημερινή εργασία.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας,
 • Συνεργατικό περιβάλλον,
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Κορυφαία τεχνολογική υποστήριξη,
 • Άριστη γραμματειακή υποστήριξη.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής,
 2. Τίτλο ειδικότητας,
 3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
 4. Αγάπη για τον ασθενή,
 5. Ιατρική Δεοντολογία,
 6. Ευσυνειδησία.

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία: Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας,
 • Συνεργατικό περιβάλλον,
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Κορυφαία τεχνολογική υποστήριξη,
 • Άριστη γραμματειακή υποστήριξη.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής,
 2. Τίτλο ειδικότητας,
 3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
 4. Αγάπη για τον ασθενή,
 5. Ιατρική Δεοντολογία,
 6. Ευσυνειδησία.

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

Εγγραφείτε στο Newsletter

Ενημερωθείτε για όλα τα θέματα υγείας που θέλετε να ξέρετε πρώτοι!

_